Forehand och backhand i padel

Forehand & Backhand: 6 tips för perfekta grundslag i padel [Guide]

Vill du förbättra din forehand och backhand eller lära dig varför du borde använda slagen? Bra – du är nämligen på helt rätt plats!

I den här artikeln går vi igenom följande:

  • 3 konkreta tips för hur du slår en bättre forehand
  • Tips på saker du bör undvika när du ska slå en forehand
  • 3 konkreta tips för hur du slår en bättre backhand
  • Tips på saker du bör undvika när du ska slå en backhand

Vamos!

Innehållet på denna sidan

Video som visar hur du slår en bra forehand och backhand i padel.

Så genomför du en forehand

En forehand i padel är det absolut vanligaste slaget i padel. Det är ett av de viktigaste grundslagen som du måste vara säker på när det gäller både precision, genomförande och fart. Här nedanför går vi igenom hur du utför en bra forehand på padelbanan.

Uppställning inför slaget

Vi börjar med det grundläggande – ett korrekt grepp. Racket ska hållas i en vertikal position där den ena kanten pekar uppåt och den andra kanten nedåt. Tänk dig att du “hälsar” på racket, håll det rakt. När du har fått in en bra slagteknik kan det vara ett alternativ att använda sig av antingen en forehand tilt eller en backhand tilt, men till en början bör racket hållas rakt. Det är viktigt att vinkla handleden så att racket hamnar i 90 grader i förhållande till underarmen. Slagarmen ska vara rak, och knäna alltid lätt böjda.

Håll ditt racket längre ner när du står längre bak i banan, och högre upp framme vid nät för att lättare och snabbare komma rätt till bollen.

Tekniken genom slaget

För enkelhetens skull förklarar vi tekniken för en högerhänt spelare, om du är vänsterhänt byter du bara till motsatt sida. Lägg över kroppsvikten på höger ben, vrid överkroppen så att vänster axel pekar rakt framåt och ta ett steg fram mot bollen samtidigt som du slår till den. 

Låt din fria hand peka framåt mot bollen. Se till att du träffar bollen långt fram – idealet är i jämnhöjd med knät du har framåt, men i varje fall framför din vänstra axel. 

Bollträffen är neutral, det vill säga du behöver inte sätta någon typ av spinn eller effekt på bollen. Om bollen kommer högt kan du välja att använda en slice, en backspinn för en lägre studs, men koncentrera dig till en början på en neutral träff. Gemensamt för grundslagen i padel är att du har en väldigt kort baksving men att du sedan ska slå igenom bollen ordentligt.

Ett annat alternativ är att ha en så kallad ‘open stance’, vilket innebär att du istället för att ta ett kliv fram mot bollen i slagögonblicket står kvar med parallella ben. Tänk på att du fortfarande måste vrida på överkroppen på samma sätt, och att kroppsvikten måste föras framåt vid bollträff.

Målet med slaget

Forehand är ett oerhört viktigt grundslag inom padel, som du behöver bemästra till fullo för att kunna ta dig till nästa nivå. Du behöver en bra forehand för att kunna returnera motståndarens serve, för att förbereda ett anfall och för att försvara dig – kort sagt, i vilken spelsituation som helst. 

Tips på hur du förbättrar din forehand

Här nedanför är våra 3 bästa tips på hur du kan förbättra din forehand och därmed plocka fler poäng.

1. Öva att kunna spela med både open stance och genom att ta steget in i bollen

Det är viktigt att du känner dig bekväm med bägge teknikerna, eftersom de kan vara lämpliga i olika lägen och ju fler strängar du har på din lyra desto bättre.

2. Öva på timingen när du tar steget mot bollen

Du måste hitta rätt rytm i ditt forehandslag. Om du tar steget en aning för tidigt missar du kraften som kommer i och med att din kropp flyttar sig framåt. Om du tar steget för sent kommer du sannolikt att komma fel till bollen och inte kunna placera bollen där du har tänkt.

3. Hyr en bana och öva på att placera dina forehands överallt på banan

Det du ska tänka på är att din sving och din rörelse hela tiden ska vara densamma, och att det är fötterna som ska se till att du hamnar i rätt läge. Oavsett var på banan du slår till bollen och var du än vill lägga den ska din rörelse se likadan ut.

Det här bör du undvika när du slår en forehand

  • Undvik att bara slå med armen. Du måste vrida överkroppen så att du även får med axeln och kroppens rotation i slaget. 
  • Slå alltid till bollen framför kroppen, om den hamnar för långt bak kommer du inte att få tillräckligt med kraft i slaget.
  • Undvik att kompensera med svingen eller handleden, det är fotarbetet som ska se till att du kommer rätt till bollen.

Simon Vasquez visar i videon hur du genomför en backhand i padel.

Så genomför du en backhand

Backhand är tillsammans med forehand de två vanligaste grundslagen i padel. Det är mycket viktigt att du kan hantera dessa slag för att konsekvent kunna vinna matcher.

Uppställning inför slaget

Precis som vi gick igenom i forehandslaget är ett korrekt grepp grundläggande, och även här ska racket hållas i en vertikal position där den ena kanten pekar uppåt och den andra kanten nedåt.

Tänk dig att rackets ansikte är ett knivblad som du skall skära med. Det är återigen viktigt att slagarmen hålls rak och handleden vinklad så att racket hamnar i 90 grader i förhållande till underarmen. När det kommer till din backhand bör du dessutom ha din andra hand vid rackets hals, och den ska följa med i rörelsen när du gör svingen bakåt.

Det är ditt fotarbete som ska se till att du kommer rätt till bollen, så ha alltid knäna lätt böjda med kroppsvikten balanserad för att kunna göra så snabba förflyttningar som möjligt.

Tekniken genom slaget

För bägge armarna bakåt i en kort sving, och se till att träffa bollen framför slagarmens axel. Var noga med att vrida överkroppen ordentligt, det handlar inte om att svinga armen. Vid bollträff bör din fria arm röras bakåt, det ska se ut som att du öppnar famnen för att ge någon en kram. 

Kroppsvikten ska förflyttas framåt när du slår till. Satsa i första hand på en neutral bollträff utan effekter tills du känner att tekniken sitter, sedan kan du ta din backhand till nästa nivå genom att börja sätta lite backspinn på de högre bollarna.

Målet med slaget

Precis som forehand är backhand ett grundläggande slag som det är absolut nödvändigt att dominera helt och hållet. Vid servemottagning, när du försvarar dig eller som förberedelse för att gå på nät – en väl genomfört backhand är a och o för en duktig padelspelare. 

Om du föredrar en enkel- eller dubbelfattad backhand har ingen betydelse, det viktiga är att få in den korrekta tekniken och känna dig bekväm när du slår.

Tips på hur du förbättrar din backhand

Här nedanför är våra 3 bästa tips på hur du kan förbättra din backhand och därmed plocka fler poäng.

1. Öva att kunna spela med både open stance och genom att ta steget in i bollen

Varje teknik har sin fördel. En open stance med ben som är parallella med nätet kan för en del spelare kännas enklare, du blir inte lika beroende av timingen i steget. Får du däremot flyt i att ta steget framåt i rätt ögonblick blir det lättare att få till en kraftfullare backhand utan att behöva ta i särskilt mycket eftersom förflyttningen av kroppsvikten kommer att göra det mesta av jobbet.

2. Öva på timingen när du tar steget mot bollen

Bra timing är nyckeln till en bra backhand. Ifall du tycker att det blir för komplicerat kan du prioritera en open stance, men det bästa är att kunna hantera bägge varianterna beroende på situation. Du måste hitta det rätta flytet i din backhand, och se till att alltid vara lätt på fötterna.

3. Hyr en bana och öva på att placera dina backhands överallt på banan

Träning, träning och åter träning. Grundtekniken måste sitta i ryggmärgen innan du ger dig på mer avancerade slag som kan utöka ditt register på banan. Tekniken i din backhand ska se exakt likadan ut i alla lägen var på banan du än befinner dig.

Det här bör du undvika när du slår en backhand

  • Undvik att träffa bollen för långt bak eller för nära kroppen, då kommer du inte att få till den nödvändiga farten och det blir svårt att kontrollera bollen.
  • Var noga med att hålla slagarmen så rak som möjligt, och att hålla racket rakt för en flack bollbana. Det är rätt lätt hänt att råka vinkla racket uppåt, men om bollen går alltför högt ovanför nätet kommer din motståndare att ha hela övertaget.
  • Ha aldrig kroppsvikten på det bakre benet, då kommer du att tappa kraften i slaget.

Vill du lära dig mer om padel?

Elitepadel har en artikelserie som vi kallar för padelskolan. Här är exempel på fler artiklar: